Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Děkujeme za účast na semináři KMM, který se konal 13.5.2015

Prosíme o vyplnění jednoduchého formuláře zpětné vazby

Organinační zabezpečení semináře

Odboné znalosti lektorů

Využitelnost poznatků ze semináře v praxi

Celkový dojem ze semináře

Plánejeme další spolupráci se ZČU

Jméno (volitelné)

Firma (volitelné)

Návrhy a připomínky

Další semináře

Školení ve firmě

Spolupráce při řešení materiálových problémů

Účast na projektech

V případě že ano prosíme upřesněte: